Städning

 • Butiksstädning
 • Livsmedelsstädning - HACCP
 • Kontorsstädning
 • Hotellstäd/Housekeeping
 • Trappstädning

Övriga tjänster

 • Storstädning
 • Disktjänster
 • Fönsterputs
 • Golvvård
 • Matt- & Möbeltvätt

Service

 • Förbrukningsmaterial
 • Entrémattor
 • Tvättservice

© Copyright Partners in Grime