Vår filosofi

Vår företagsfilosofi bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och nära kontakt med kunden. Vi genomför regelbundet noggranna kvalitetskontroller för att bibehålla vår höga service- och kvalitetsnivå.

Vi tror på korta beslutsvägar, snabb problemlösning och rak kommunikation. Därför har våra medarbetare vårt förtroende att själva lösa eventuella problem på plats, vilket gynnar dig som kund. Kontakten blir därmed nära och naturlig mellan dig och vår personal och servicen snabbare.

Man blir aldrig fullärd

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss. Genom kundenkäter får vi veta vad våra kunder tycker. Vi är måna om att rätta till det som blivit fel.

Rätt person på rätt uppdrag

Inför varje uppdrag är vi mycket noga med att se till att rätt person hamnar på rätt plats. Vi väger kundönskemål mot de anställdas profiler och öronmärker rätt personal för dig som kund.

Mångkulturellt företag

På Partners in Grime arbetar personer från många olika nationaliteter. Gemensamt för alla är engagemanget och viljan att ge service, vilket vi säkrat genom noggranna intervjuer och urvalsprocesser. 

Vi arbetar efter mottot

 "Kvalité, Ansvarstagande och Personlig Service"

© Copyright Partners in Grime